Garanti og klager

Garanti

Vi bryr oss om produktene våre og gjør logisk nok vårt beste for å levere dem til deg i topp stand. Det skjer imidlertid noen ganger at en bestilling går i stykker under transporten eller at noe annet skjer som fører til en garantisak. I henhold til loven er du pliktig til å rapportere feilen til oss innen to måneder etter at du oppdaget den. Hvis feilen dekkes av garantien, tar vi oss av reparasjonen eller utskiftningen uten kostnad.

Klager

Ved klager bør forbrukeren først kontakte Voldt. Ved klager som ikke kan løses gjennom gjensidig samråd, bør forbrukeren kontakte Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som formidler kostnadsfritt. Hvis en løsning fremdeles ikke kan oppnås, har forbrukeren muligheten til å få klagen behandlet av Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com), hvis avgjørelse er bindende og der både næringsdrivende og forbruker godtar denne bindende avgjørelsen. Det er kostnader for å bringe en tvist til denne tvisteløsningskommisjonen, som forbrukeren må betale til kommisjonen det gjelder. Det er også mulig å legge inn klager via den europeiske plattformen for nettkonfliktløsning (ODR) (https://ec.europa.eu/odr).