Privacy Policy

Voldt ivaretar ditt personvern. Vi behandler derfor kun informasjon som er nødvendig for å forbedre våre tjenester og behandler informasjonen vi har samlet inn om deg og din bruk av våre tjenester med forsiktighet. Vi gir aldri ut dine opplysninger til tredjeparter for kommersielle formål.

Denne personvernserklæringen gjelder for bruk av Voldts nettside og de tjenestene som tilbys på den. Gyldighetsdatoen for disse vilkårene er 08/12/2021, når en ny versjon publiseres opphører gyldigheten for alle tidligere versjoner. Denne personvernserklæringen beskriver hvilke opplysninger om deg som samles inn av oss, hva disse opplysningene brukes til og med hvem og under hvilke vilkår, om noen, disse opplysningene kan deles med tredjeparter. Vi forklarer også hvordan vi lagrer opplysningene dine og hvordan vi beskytter dine opplysninger mot misbruk, samt hvilke rettigheter du har i forhold til de personopplysningene du gir oss.

Hvis du har spørsmål om vår personvernerklæring kan du kontakte vår personvernkontakt, kontaktinformasjonen finner du i slutten av vår personvernerklæring.

Om databehandling

Nedenfor kan du lese om hvordan vi behandler dine opplysninger, hvor vi lagrer dem (eller lar dem lagre), hvilke sikkerhetsteknikker vi bruker og hvem som kan se opplysningene.

Nettbutikkprogramvare

Shopify

Mollie

For å håndtere (en del av) betalingene i vår nettbutikk bruker vi Mollie-plattformen. Mollie behandler ditt navn, adresse og bosted, samt dine betalingsopplysninger, for eksempel bankkontonummer eller kredittkortnummer. Mollie har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Mollie forbeholder seg retten til å bruke dine opplysninger for å forbedre tjenesten ytterligere, og som en del av dette, dele (anonymiserte) opplysninger med tredjepart. Alle de ovennevnte beskyttelsestiltakene for å beskytte dine personopplysninger gjelder også for de delene av Mollies tjenester der Mollie bruker tredjepart. Mollie vil ikke beholde dine opplysninger lenger enn tillatt i henhold til lovpålagte tidsrammer.

Anmeldelser

WebwinkelKeur

Vi samler inn anmeldelser via WebwinkelKeur-plattformen. Hvis du legger igjen en anmeldelse via WebwinkelKeur, må du oppgi navn og e-postadresse. WebwinkelKeur deler disse opplysningene med oss slik at vi kan koble anmeldelsen til din bestilling. WebwinkelKeur publiserer også navnet ditt på sin egen nettside. I noen tilfeller kan WebwinkelKeur kontakte deg for å kommentere anmeldelsen din. Hvis vi ber deg om å legge igjen en anmeldelse, deler vi navnet ditt og e-postadressen din med WebwinkelKeur. De bruker disse opplysningene kun til å be deg om å legge igjen en anmeldelse. WebwinkelKeur har implementert passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personopplysninger. WebwinkelKeur forbeholder seg retten til å bruke tredjepart for å tilby tjenester som vi har gitt WebwinkelKeur tillatelse til. Alle de ovennevnte garantiene for beskyttelse av dine personopplysninger gjelder også for de delene av tjenesten som WebwinkelKeur bruker tredjepart for.

Frakt og logistikk

PostNL

Hvis du bestiller fra oss, er det vår oppgave å sørge for at pakken leveres til deg. Vi bruker PostNL for å utføre leveransene. Dette krever at vi deler navnet ditt, adressen din og bostedet ditt med PostNL. PostNL bruker disse opplysningene kun for å gjennomføre avtalen. Hvis PostNL bruker underleverandører, vil PostNL også gjøre opplysningene dine tilgjengelige for disse partene.

Fakturering og regnskap

SAP B1

Vi bruker Sap B1 for å administrere og bokføre. Vi deler navnet ditt, adressen din og bostedet ditt, samt opplysninger om bestillingen din. Disse opplysningene brukes til å administrere salgsfakturaer. Dine personopplysninger overføres og lagres på en sikker måte. [LEVERANDØR] er forpliktet til å opprettholde taushet og vil holde opplysningene dine konfidensielle. SAP B1 bruker ikke personopplysningene dine til andre formål enn de som er beskrevet ovenfor.

Eksterne salgskanaler

Formålet med behandlingen av opplysninger

Generelt formål med behandlingen.

Vi bruker dine opplysninger utelukkende for å tilby våre tjenester. Dette betyr at formålet med behandlingen alltid er direkte knyttet til bestillingen du gjør. Vi bruker ikke dine opplysninger til (rettet) markedsføring. Hvis du deler opplysninger med oss og vi bruker disse opplysningene for å kontakte deg på et senere tidspunkt - på annen måte enn på din forespørsel - vil vi be deg om uttrykkelig tillatelse til å gjøre det. Dine opplysninger vil ikke bli delt med tredjepart annet enn for å oppfylle regnskapsplikter og andre administrative plikter. Disse tredjepartene er alle bundet av taushetsplikt i henhold til avtalen mellom dem og oss eller i henhold til ed eller rettslig forpliktelse.

Automatisk innsamlede opplysninger

Opplysninger som samles inn automatisk på vår nettside behandles for å ytterligere forbedre våre tjenester. Disse opplysningene (f.eks. din IP-adresse, nettleser og operativsystem) er ikke personopplysninger.

Samarbeid med skatte- og kriminalitetsbekjempelse

Ved behov kan Voldt i henhold til lov bli tvunget til å dele dine opplysninger i forbindelse med statlige skatte- eller kriminalitetsbekjempelse. I et slikt tilfelle er vi nødt til å dele dine opplysninger, men vi vil gjøre motstand innenfor rammen av de mulighetene loven tilbyr.

Lagringsperioder

Vi beholder dine opplysninger så lenge du er vår kunde. Dette betyr at vi beholder din kundeprofil til du gir beskjed om at du ikke lenger ønsker å bruke våre tjenester. Hvis du gir oss beskjed om dette, vil vi også tolke det som en forespørsel om å glemme. På grunnlag av gjeldende administrative forpliktelser må vi imidlertid beholde fakturaer som inneholder dine (personlige) opplysninger, så vi vil beholde disse opplysningene så lenge den gjeldende tidsfristen løper. Ansatte har imidlertid ikke lenger tilgang til din kundeprofil og dokumentene vi har utarbeidet i henhold til dine instruksjoner.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende nederlandsk og europeisk lovgivning har du som registrert person visse rettigheter når det gjelder personopplysninger som behandles av oss eller på våre vegne. Vi forklarer nedenfor hvilke rettigheter det gjelder og hvordan du kan påberope deg disse rettighetene. For å forhindre misbruk sender vi i utgangspunktet bare kopier og utskrifter av dine opplysninger til din allerede kjente e-postadresse. Hvis du vil motta opplysningene for eksempel via en annen e-postadresse eller per post, ber vi deg om å identifisere deg. Vi fører register over fullførte forespørsler; hvis en forespørsel blir glemt, administrerer vi anonymiserte opplysninger. Du får alle kopier og utskrifter av data i det maskinlesbare dataformatet som vi bruker i våre systemer. Du har rett til når som helst å klage til personvernmyndigheten hvis du mistenker at vi bruker dine personopplysninger på en feil måte.

Rett til innsyn

Du har alltid rett til å se på opplysningene som vi behandler (eller har behandlet) og som gjelder din person eller kan spores tilbake til deg. Du kan be om dette til vår kontaktperson for personvern. Du vil få svar på din forespørsel innen 30 dager. Hvis din forespørsel blir godkjent, vil vi sende deg en kopi av all informasjonen med en oversikt over prosessorene som innehar disse opplysningene, med angivelse av den kategorien under hvilken vi har lagret disse opplysningene.

Rett til retting

Du har alltid rett til å få korrigert opplysninger som vi behandler (eller har behandlet) om din person eller som kan spores tilbake til deg. Du kan be om dette til vår personvernkontakt. Du vil få svar på din forespørsel innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende en bekreftelse til den e-postadressen vi har registrert om at opplysningene er rettet.

Rett til begrensning av behandling

Du har alltid rett til å begrense opplysninger som vi behandler (eller har behandlet) om din person eller som kan spores tilbake til deg. Du kan be om dette til vår personvernkontakt. Du vil få svar på din forespørsel innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende en bekreftelse til den e-postadressen vi har registrert om at opplysningene ikke vil bli behandlet videre inntil du hever begrensningen.

Rett til dataportabilitet

Du har alltid rett til å få de opplysningene vi behandler (eller har behandlet) om din person eller som kan spores tilbake til deg, utført av en annen part. Du kan be om dette til vår personvernkontakt. Du vil få svar på din forespørsel innen 30 dager. Hvis forespørselen din blir innvilget, vil vi sende kopier eller utskrifter av alle opplysninger om deg som vi har behandlet eller som har blitt behandlet på vår vegne av andre databehandlere eller tredjeparter til den e-postadressen vi har registrert. Sannsynligvis vil vi ikke lenger kunne tilby tjenester i dette tilfellet, da en sikker kobling av datafiler ikke lenger kan garanteres.

Rett til å protestere og andre rettigheter

Hvis det er aktuelt, har du rett til å protestere mot at dine personopplysninger blir behandlet av Voldt eller på vegne av Voldt. Hvis du protesterer, vil vi umiddelbart stoppe behandlingen av opplysningene i påvente av at protesten din behandles. Hvis protesten din er berettiget, vil vi gjøre kopier og/eller utskrifter av opplysninger vi behandler (eller har behandlet) tilgjengelige for deg og deretter stoppe behandlingen permanent. Du har også rett til å ikke være gjenstand for automatisert individuell beslutningstaking eller profilering. Vi behandler ikke opplysningene dine på en slik måte at denne retten gjelder. Hvis du mener at den gjør det, kan du kontakte vår personvernkontakt.

Cookies

Google Analytics

På vår nettside bruker vi informasjonskapsler fra det amerikanske selskapet Google som en del av tjenesten "Analytics". Vi bruker denne tjenesten for å spore og rapportere om hvordan besøkende bruker nettsiden. Databehandleren kan være forpliktet i henhold til gjeldende lover og forskrifter til å gi tilgang til disse opplysningene. Vi har ikke gitt Google tillatelse til å bruke den innhentede analysinformasjonen for andre Google-tjenester.

Informasjonskapsler fra tredjeparter

Hvis tredjepartsprogramvare bruker informasjonskapsler, vil dette bli oppgitt i denne personvernerklæringen.

Endringer i personvernpolicyen

Vi forbeholder oss retten til å endre vår personvernpolicy når som helst. Du vil imidlertid alltid finne den nyeste versjonen på denne siden. Hvis den nye personvernpolicyen påvirker måten vi behandler allerede samlede opplysninger om deg på, vil vi varsle deg via e-post.

Kontaktinformasjon for Voldt

Haarbos 16 3953 HA Nederland T (033) 277-4747 E info@voldt.nl

Kontaktperson for personvernspørsmål

Thom de Koff